АНАЛИТЍКОСИНТЕТЍЧЕН

АНАЛИТЍКО-СИНТЕТЍЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. При който се прилага едновременно анализ и синтез като взаимно свързани страни в процес на цялостно опознаване на нещата. Аналитико-синтетичен метод.

Списък на думите по буква