АНАЛО̀Г

АНАЛО̀Г, мн. ‑зи, м. Книж. Нещо подобно или сходно на друг предмет или явление; подобие, съответствие. Съществува възможност за получаване на маргарин със специални диетични качества, който вече няма да има природен аналог. Д. Димитров, ОХТ, II, 160.

— От гр. Bνάλογος ’съответствуващ’.

Списък на думите по буква