АНАЛОГЍЧЕН

АНАЛОГЍЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. Сходен, подобен; аналогически. Докато след февруари (1800 г.) съюзниците на Пазвантоглу действували из района Търново — Шумен, ръката на отцепника се усещала и в други аналогични действия, но западно от Видин — из Белградския пашалък. В. Мутафчиева, КВ, 211. В 1819 год. германският химик Мичерлих открил, че съединения, които имат аналогичен химичен състав, кристализират в еднакви кристални форми. Хим. VII кл, 1950, 23. Еквивалентността на изразите на съждителното смятане (а също и на съжденията) е аналогична на тъждествеността на алгебричните изрази и равносилността на уравненията. Матем., 1967, кн. 2, 10. Аналогично решение. Аналогични условия. Аналогичен процес. Аналогична форма. Аналогичен извод.

Списък на думите по буква