АНАРХЍЧЕН

АНАРХЍЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. 1.В който съществува анархия, безредие; анархически. Българското правителство е обнародвало един меморандум, в който посочва на едва ли не анархичното положение, което владее във въстаническите области. Пряп., 1903, бр. 29, 4. Анархично управление.

2. Анархистичен, анархистически, анархически. Анархични групи. Анархична пропаганда.

Списък на думите по буква