АНАСТОМО̀ЗА

АНАСТОМО̀ЗА ж. 1. Анат. Естествено съединяване, сливане на кръвоносни или лимфни съдове, на млечни канали, на нерви или мускулни влакна помежду им. Тук [в червата] има доста обширни анастомози.., затова при запушване на малки съдове не се получава некроза. Б. Кърджиев, ОПА, 178.

2. Мед. Свързване на телесни кухини (черва, стомах, хранопровод, бронхи), кръвоносни съдове или други канали по хирургичен път за определени цели на организма.

3. Бот. Естествено свързване на най-тънките проводящи канали по периферията на лист на растение.

— От гр. Bναστόμωσις ’отвор’.

Списък на думите по буква