АНАТАРДЍСВАМ

АНАТАРДЍСВАМ, ‑аш, несв.;анатардѝсам, ‑аш, св., прех. Остар. Обикн. със същ. мерам. 1. Убеждавам до втръсване. — На нас [даскалите] цяло село ни заповядва. И пак да останеше със селяните да се разправям, аз лесно ще им дам да разумеят, ами какъв мерам да анатардисваш на оногоз, който от мерам не иска да разбира. П. Р. Славейков, Избр. пр II, 31.

2. Угаждам, задоволявам. анатардисвам се страд. — Ами мене питате ли вие, — отговаряше сепнато хаджи Вълко — главата ми се е надула като крина, на толкоз хора мерам да се анатардисва, то лесно ли е?. . : боба недоврял,.. , виното било водно. Ил.Блъсков, ПБ I, 9.

— От тур. inandırmak ’убеждавам’.

Списък на думите по буква