АНАТОМО

АНАТОМО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: който има отношение към или връзка с анатомията на някакъв организъм, напр.: анатомо топографски, анатомофизиологичен, анатомофункционален.

Списък на думите по буква