АНАФОРЍЧЕН

АНАФОРЍЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. 1. Литер. Който се отнася до анафора (в 1 знач.).

2. Езикозн. Който насочва към нещо или някого, вече споменати преди това.

Анафорично местоимение. Езикозн. Третоличното местоимение (той, тя, то, те), което насочва към вече споменато лице.

Списък на думите по буква