АНБЛО̀К

АНБЛО̀К нареч. Книж. Общо, изцяло, вкупом. — Мога да ви бъда от полза — тузовете познавам до девето коляно, така да се рече — буржоазията анблок! Само искайте сведения, искайте съвети и наставления. Др. Асенов, ТК, 312.

— Фр. en bloc.

Списък на думите по буква