АНГАЖЍРВАМ

АНГАЖЍРВАМ, ‑аш, несв., прех. Простонар.. Ангажирам. Ръководните другари в околиите губят сума време за заседания и съвещания,.. Те ангажирват в тези заседания и съвещания също така и местните ръководители. РД, 1958, бр. 335, 3. Тези неща [контрабандата] бивали ангажирвани от синдиката и след получаването на предметите високопоставените контрабандистки получавали своите проценти. БД, 1909, бр. 26, 2. Музикална Виена веднага оценява таланта на Пикавери, държ. опера го ангажирва и днес той е любимецът на виенчани. Р, 1927, бр. 238, 3. ангажирвам се страд. Последната вечер, когато настъпи моят срок да напусна хотела, тъй като той беше твърде реномиран и стаите се ангажирваха предварително със седмици, аз се прибрах и си легнах много рано. Г. Белев, КВА, 95.

АНГАЖЍРВАМ СЕ несв., непрех. Простонар. Ангажирам се. Той не смееше да се ангажирва преди да обмисли добре предложението им.

Списък на думите по буква