АНГЕЛО

АНГЕЛО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: като ангел, ангелски, напр.: ангелолик, ангелообразен, ангеловиден, ангелоподобен и под.

Списък на думите по буква