АНГЕЛОГЛА̀СЕН

АНГЕЛОГЛА̀СЕН, ‑сна, ‑сно, мн. ‑сни, прил. Книж. Който има хубав глас. Непрежалили свидната загуба на ангелогласната вълшебница, ние скърбим и за немарата към нейното божествено изкуство. БНТ, 1940, бр.202, 2. Макар и приключил твърде рано своята плодна сценическа дейност, тоя ангелогласен Баян на българското племе остави дълбоки и трайни следи в живота на младата ни оперна култура. Ил. Арнаудов, БНТ, 1941, бр.209, 1.

Списък на думите по буква