АНГЕЛО̀СВАМ

АНГЕЛО̀СВАМ СЕ, ‑аш се, несв.; ангело̀сам се, ‑аш се, св., непрех. Остар и диал. 1. Ставам ангел (Ст. Младенов, БТР).

2. Прен. Агонизирам, умирам. Не видиш ли, че се е ангелосал? Отива си вече! Ст. Младенов, БТР I, 76.

Списък на думите по буква