А̀НГЕЛСКИ

А̀НГЕЛСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който принадлежи или е присъщ на ангел, който е свързан с ангел (в 1 знач.). Прохладен лъх от ангелско крило, / о ангел, о дете, / зефирен лъх от ангелско крило / сред зной облъхва моето чело. П. К. Яворов, Съч. I, 116. Защо сърцето няма свой собствен език? Защо не е ангелска арфа да излее в небесни химни радостта си? ... Ив. Вазов, Съч. ХХ, 16. — А що дириш в небесата? / — Покой подир бедите на земята. / И аз да вляза в ангелския хор / и да ме милва Божий кротък взор. П. П. Славейков, Събр. съч. V, 127. Аз влюбен съм във бляска на росата — / по-чиста и от ангелски сълзи. К. Христов, ВС, 1898, кн.1, 64.

2. Прен. Който е присъщ на ангел (във 2 знач.). — С него ти живот ще живееш. И на хубост хубаво, и душа ангелска има. И. Петров, НЛ, 61. Аз го погледнах с благоговение, защото неговото ангелско лице, неговий кротък поглед, в който блещеше небесна благодат — караха мя неволно да благоговея пред него. В. Друмев, НФ, 28. Като нищо да не е било, то обви тънката си ръка около шията на по-младия си брат и с ангелски израз на хубавото си личице, с меден глас попита: — Бате Лазе, ти нали ще станеш апостол? Д. Талев, ЖС, 196.

Списък на думите по буква