АНГИНА̀Р

АНГИНА̀Р м. Вид зеленчук от семейство сложноцветни с право дебело стъбло, с широки листа и с месест вдлъбнат плодник, разпространен в Западна Европа и южните райони на Русия. Софрата не се поддавала на описание: и въртящ се.. кебап,.., кавърма,.. ангинари в баня от.. зехтин, тюрлюгювеч. Хр. Бръзицов, НЦ, 302. Италианска гарнитура.. Състои се от дъна на ангинари, нарязани на четвъртинки и приготвени по италиански. Н. Сотиров, СК, 121.

— От гр. Bγγινάρι.

Списък на думите по буква