АНГИОГРА̀ФИЯ

АНГИОГРА̀ФИЯ ж. Мед. Рентгенова снимка на кръвоносен съд, след вкарване на контрастно вещество в него. — При нас идват [пациенти] .., да им направим ангиография. Тя е инвазивен метод, при който се вкарва игла в артерията.. Това е рентгенография на кръвоносните съдове. Леч., 1999, бр. 20, 3. При ангиография .. се установява разширение само на основната част на белодробната артерия. Л. Томов и др., ВМ, 83.

— Гр. Bγγεqον 'съд' + γρά5ω 'пиша'.

Списък на думите по буква