АНГИОГРА̀ФСКИ

АНГИОГРА̀ФСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до ангиография.Ангиографско изследване.

Списък на думите по буква