АНГИОЛО̀ГИЯ

АНГИОЛО̀ГИЯ ж. Мед. Дял от анатомията, който се занимава с изучаване на кръвоносните и лимфните съдове в човешкото тяло.

— Гр. Bγγεqον 'съд' + λόγος 'учение'.

Списък на думите по буква