АНГЛЕЗЍТ

АНГЛЕЗЍТ, мн. няма, м. Минер. Минерал с бял или сив цвят — кристален оловен сулфат, който се образува при окислението на галенита и се използва за добив на олово. Галенитът .. в повърхностни условия преминава последователно в англезит и церусит. Б. Ангелов, ЗМ, 8. Еднакви са кристалните форми на аналогичните по състав минерали барит .. и англезит. К. Манолов, ВХ II, 84.

— От англ. собств. Anglesey през фр. anglesite.

Списък на думите по буква