АНГЛЀЗСКИ

АНГЛЀЗСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Остар. Прил. от англезин; английски, англешки. По-после в някои от англезските фабрики .. работниците, за да ся предпазят от вредителното влияние на фосфора, захванали да носят окачено на гърдите си по едно стъкло. Ч, 1870, кн. 3, 93.

— Други форми: инглѐзки, ингилѝзки.

Списък на думите по буква