А̀НГЛИ

А̀НГЛИ мн. Истор. Германски племена, които заедно със саксите и др. през V-VI в. заселват Британия и впоследствие са един от компонентите на англосаксонската народност.

Списък на думите по буква