АНГЛЍЙСКИ

АНГЛЍЙСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който е свързан с Англия и англичаните. А през това време руското и английско посолство са се застъпили за застъпника на българите. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (1), 87. През 1821 г. оттук [гр. Разград] минал английският пътешественик Уалш. Ст. Михайлов, БС, 84. Според обичаите на английския парламентаризъм,.., князът трябваше да възложи мисията за съставянето на кабинета върху признатия шеф на болшинството. С. Радев, ССБ I, 443. Ана с гордост и превъзходство, които я бяха оставили стара мома, изтъкваше английското си потекло. В. Геновска, СГ, 128. Английски парламент. Английско общество. Английска колония. Английска армия. Английска зона. Английски квартал. Английска демокрация. Английска поезия.

2. Който е свойствен, присъщ на англичаните или типичен за техния бит. Английска черта. Английска точност. Английска сдържаност.

3. Който се произвежда или отглежда в Англия. Сред навалицата вървели председателят на съвета Маджурина с шарен каскет и със смях в лицето; .. ; старчето Оклов с кораво бомбе и в костюма от английски плат на райета. Д. Вълев, Ж, 67. Английско сукно.

4. Като същ. английски м. а) Английски език. — Нима човек би могъл да каже, че ти си американец или англичанин само затова защото говориш донякъде английски? Ал.Бабек, МЕ, 136. Той знаеше старогръцки, латински и френски, английски и руски, и което беше много съществено, знаеше добре български език. Г. Данаилов, ДС, 203. б) Разг. Учебен предмет, в който се изучава езикът и литературата на англичаните. В часа по английски тази година в горните класове се изучаваше творчеството на Шекспир.

Английска болест. Рахит. Болестта рахит е известна отдавна. За пръв път е описана подробно от англичанина Глисон в 1650 год.; нарича се още и английска болест. ПН, 1934, кн. 3, 39. Липса на калциеви соли дава рахитизъм (английска болест). Хим. IX кл, 1950, 130. Английска бродерия. Спец. Вид бродерия с малки кръгли или продълговати дупки. Английска сол. Магнезиев сулфат — безцветно или бяло кристално вещество със солено-горчив вкус, което се употребява в медицината като разслабително средство, в текстилната индустрия и др. Английски валс. Вид бавен валс. Разбрал, че се е спасил от глобата, и бай Михал прихна след него, след туй пусна грамофона с един английски валс, прегърна жена си и започнаха да танцуват танго. Чудомир, Избр. пр, 224. Английски костюм. Гладък втален дамски или мъжки еднореден костюм с висок ревер. Английският ѝ костюм, красиво подчертаващ високата ѝ поприведена фигура, плътно оформяваше нейния малък бюст. М. Кремен, РЯ, 316. Английски рог. Муз. Дървен духов музикален инструмент, с по-нисък тон от обоя, с мека и приглушена звучност; алтов обой. Английски парк. Парк, направен по такъв начин, че да наподобява естествен природен пейзаж. Английски чистокръвен кон. Чистокръвна порода кон за езда, получена от кръстосване на чистокръвни арабски с местни английски коне, селекционирани в течение на векове.

АНГЛЍЙСКИ

АНГЛЍЙСКИ нареч. Обикн. в съчет.: По английски. По начин, присъщ на англичаните. Тренът взема едно разстояние от 60 километра за пет часа. Пет часа, господа! И туй е — по английски. Ал. Константинов, Съч. I, 72. Сега вече втори път се ръкувахме, след представлението, по английски. Ив. Вазов, Съч. XVII, 48.

Измъквам се / измъкна се по английски. Отивам си, без да се сбогувам, незабелязано, обикн. за да избягна някакво задължение. Той беше гост на една редакция, снощи му дадохме вечеря,.. , но когато стана дума за изпращане, всички се измъкнаха по английски. ВН, 1961, бр. 2994, 4.

Списък на думите по буква