АНГЛИКА̀НСКИ

АНГЛИКА̀НСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Рел. Който се отнася до господствуващата в Англия разновидност на протестантската религия. Основоположникът на руското славянофилство Алексей Хомяков се стре‑

меше да привлече английския богослов Палмер към православието и се надяваше с това да повлияе на цялата англиканска църква. Т. Жечев. БВ, 107. В цял свят няма страна, дето да има повече вери, отколкото в Индия. Юдейската,.., лютеранската, англиканската и други много са срещат там наред при двете индийски вероизповедания. С. Бобчев, ПОС (превод), 231. Англиканска секта. Англикански протестантизъм.

2. Рядко. Остар. Английски; англичански, англезски, англешки, ингилизки, инглизки. — Амчи то не е басма ки, паяжина.. — Ти само мардата ни даваш. — Марда ли, — обаждаше се той. — англиканска стока, французойска. Ст. Чилингиров, ПЖ, 156.

Англиканска църква. Една от протестантските църкви, запазила епископалния строй на католицизма, която е възникнала през XVI в. по времето на Реформацията и се е установила като държавна църква в Англия и като самостоятелна църква в САЩ, Канада, Австралия и други страни.

Списък на думите по буква