АНГЛИЦЍЗЪМ

АНГЛИЦЍЗЪМ, ‑змът, ‑зма, мн. ‑зми, м. Езикозн. Дума, израз или синтактична конструкция, заимствана от английски език в друг език.

— От фр. anglicisme.

Списък на думите по буква