АНГЛИЧА̀НИН

АНГЛИЧА̀НИН, мн. англича̀ни, м. Лице от основното население на Англия. Преди шест години печатах на английски, с помощта на един англичанин-поет, Хенри Берлайн, антология от български народни песни. — "Сянката на Балкана". П. П. Славейков, Събр. съч. IV, 5. — Кольо е точен като англичанин. Й. Йовков, ПГ, 247. В пътуване ние българите приличаме малко на англичаните: отбягваме сприказване с лица непознати. Ив. Вазов, СНЖ, 48. Противно на тях българските играчи бяха заели местата си и неспокойно чакаха сигнала на съдията. Да играеш срещу англичани никак не е малко! Ив. Мартинов, БК, 63.

Списък на думите по буква