АНГЛО

АНГЛО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: който се отнася до Англия и англичаните; английски, напр.: англофоб, англомания, англофилство, англоезичен.

Списък на думите по буква