А̀НГЛОАМЕРИКА̀НСКИ

А̀НГЛО-АМЕРИКА̀НСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до англо-американците. Англо-американски войски. Англо-американски петролни магнати. Англо-американски блок.

Списък на думите по буква