А̀НГЛОАМЕРИКА̀НЦИ

А̀НГЛО-АМЕРИКА̀НЦИ мн. Англичани и американци, обединени в политическа сила или военна общност. Заминала е делегация, която ще иска от англо-американците сепаративен мир. Д. Димов, Т, 524. — Още неделя-две и това му е. Англо-американците ги [германските войници] натискат във Франция, а братушките идат, идат! Не се предавай, потрай малко. Х. Русев, ПС, 170.

Списък на думите по буква