АНГЛОМА̀Н

АНГЛОМА̀Н м. Лице, което се възхищава от всичко английско (обичаи, мода, изкуство и др.), което е пристрастно към всичко английско.

Списък на думите по буква