АНГЛОМА̀НИЯ

АНГЛОМА̀НИЯ ж. Възхищение от всичко английско, пристрастно отношение към всичко английско.

Списък на думите по буква