АНГЛОСА̀КСИ

АНГЛОСА̀КСИ мн. Истор. 1. Общо название на германските племена (англи, сакси, юти и фризи), които завоювали през V-VI в. келтска Британия; англосаксонци.

2. Лица от народността, образувана през VII-X в. от тези племена и остатъците от местното келтско население; англосаксонци.

Списък на думите по буква