АНГЛОСАКСО̀НСКИ

АНГЛОСАКСО̀НСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който се отнася до англосаксонците (във 2 знач.), до англосаксите. Англосаксите покорили под своя власт цяла Британия и основали в нея англосаксонски царства. Й. Груев, КВИ (превод), 62. Пред него [парламента] е тъй нареченият Westminster Hall, остатък от древния дворец на англосаксонските царе, постройката на който е начената в XI столетие. БПр, 1893, кн.5, 77.

2. Който се отнася до народите, говорещи английски език. Той беше от англосаксонски произход и много се надуваше с инже‑

нерската си титла. Г. Белев, КВА, 326-327. Англосаксонски държави.

Списък на думите по буква