АНГЛОФЍЛ

АНГЛОФЍЛ м. Привърженик и поклонник на английската нация, политика и култура. Известно беше, че той [Кумундурос] е ревностен англофил и като такъв би трябвало да одобрява въстанието, на което по силата на политическите противоречия английският външен министър лорд Ръсел даваше, макар и привидна, дипломатическа подкрепа. Ст. Дичев, ЗС I, 301. Христов, известен като англофил още отпреди, наскоро бе влязъл в политическия кръг "Звено" — една отечественофронтовска групировка. Ем. Манов, ДСР, 10.

Списък на думите по буква