АНГЛОФЍЛСТВО

АНГЛОФЍЛСТВО, мн. няма, ср. Силна привързаност към всичко английско, преклонение пред английската нация, политика, култура и пр.

Списък на думите по буква