АНГЛОФО̀Б

АНГЛОФО̀Б м. Лице, което ненавижда английската нация и култура, противник на английската политика.

Списък на думите по буква