АНГЛОФО̀БКА

АНГЛОФО̀БКА ж. Жена англофоб.

Списък на думите по буква