АНГЛОФО̀БСТВО

АНГЛОФО̀БСТВО, мн. няма, ср. Омраза към всичко английско, към английската нация, политика, култура и пр.

Списък на думите по буква