АНГРЕНА̀ЖЕН

АНГРЕНА̀ЖЕН, ‑жна, ‑жна, мн. ‑жни, прил. Техн. Който се отнася до ангренаж. Чрез ангренажно предаване с дървени зъбчати колела и с три пъти по-малък дебит на водата [във воденицата с долапи] се смила същото количество брашно, както при караджейката. Ив. Коларов, Е, 13. Ангренажна връзка. Ангренажен ремък.

Списък на думите по буква