А̀НГСТРЬОМ

А̀НГСТРЬОМ м. Физ. Единица мярка за дължина, равна на десетмилиардна част от метъра, която се употребява главно в оптиката, в спектроскопията, в атомната и в молекулната физика. Атомите и молекулите са извънредно малки частици. Техните размери са 10 000 пъти по-малки от 0, 001 от мм .. Така например 0,001 част от мм се нарича микрон (μ); 0,001 част от микрона се нарича милимикрон (μ); 0,1 част от милимикрона се нарича ангстрьом.. Е. Киркова, ЕМ, 9.

— Швед. от собств.

Списък на думите по буква