АНГЪ̀Т

АНГЪ̀Т м. Диал. Ангъч; ангътка. След малко Джевдет и другарят му прегазиха Янтра срещу долнооряховския път и се придружиха с другите си другари,.. , от които един носеше цял вързоп живи птици от страната на седлото си: два ангътя, пет пъдпъдъчки. Ц. Гинчев, ГК, 224. Пъдпъдъците не кацат по дърветата, скалната яребица / .. / обаче, както и някои видове патици кацат по дърветата (особено жълт ангът, мраморна патица). ВН, 1960, бр. 2654, 4.

— Тур. angıt.

Списък на думите по буква