АНГЪ̀Ч

АНГЪ̀Ч м. Обикн. в съчет.: Бял ангъч. Вид дива патица с красива пъстра окраска на перата с преобладаващ бял цвят, която обитава крайбрежията на моретата и солените вътрешни езера и се използва за добиване на мек висококачествен пух; бял килифар, пъстър килифар. Tadorna tadorna. Червен ангъч. Вид дива патица с преобладаваща ръждива окраска на перата в различни нюанси, която обитава всякакви води на най-различна надморска височина, а у нас край Дунав е отглеждана по-рано като домашна птица; червен килифар, ръждив килифар, казарка. Casarca ferruginea. — Вярно, че преди години по ехото гнездяха червени килифари... тъй се наричат тия птици. Някои им викат казарки или червени ангъчи. П. Славински, МСК, 89.

Списък на думите по буква