АНДЕЗЍТЕН

АНДЕЗЍТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни. Минер. Прил. от андезит. Тази настилка [в манастирската църква] е била от разноцветни мраморни плочки, тухли и андезитни камъни, образуващи разни геометрични форми. Ст. Михайлов, БС, 67. Скалният състав на Средногорието е един от най-разнообразните. Като започнем от старите метаморфни скали (гнайс и пр.), придружени от гранити и свършим с най-младите от терциера и дилувиума. Особено голяма важност между тях играят пясъчниците, мергелите и туфовете от горната креда, придружени с многобройни еруптивни (андезитни) маси. ПН, 1935, кн. 8-9, 115. Андезитна магма.

Списък на думите по буква