АНДРО

АНДРО-. Книж. Първа съставна част на сложни думи със значение: който е свързан с мъж, с мъжкия пол, напр.: андромания, андрофобия.

— От гр. Bνήρ, Bνδρός ’мъж’.

Списък на думите по буква