АНДРОЛО̀Г

АНДРОЛО̀Г, мн. ‑зи, м. Лекар, специалист по андрология. Андролози.. са разработили нов метод за лечение на мъжки стерилитет. Леч., 1999, бр. 8, 1.

Списък на думите по буква