АНДРОЛО̀ГИЯ

АНДРОЛО̀ГИЯ ж. Мед. Дял от урологията, който изучава заболяванията на пикочната система и половите органи у мъжа.

Списък на думите по буква