АНДРОМА̀НИЯ

АНДРОМА̀НИЯ ж. Мед. Ненаситна страст у жена към мъжкия пол.

Списък на думите по буква