АНДРОФО̀Б

АНДРОФО̀Б м. Книж. Човек, който мрази мъжете, обикн. жена; мъжемразец.

Списък на думите по буква