АНДРОФО̀БИЯ

АНДРОФО̀БИЯ ж. Книж. Омраза към мъжете; мъжемразство.

Списък на думите по буква