АНЕКДОТЍЧНОСТ

АНЕКДОТЍЧНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Отвл. същ. от анекдотичен. Макар да намира някои слабости в първите работи на Елин Пелин (анекдотичност, липса на широка концепция, незадълбоченост, дребни теми), Минчев приветствува появата на големия художник на бита и вярно посочва неговите основни творчески отлики. Ив. Богданов, СП, 163. Най-сетне Хр.Станчев дава тласък на нашата битопис, която в творбите на най-добрите ѝ представители все още изобилствува с повърхностна гротеско-забавна анекдотичност и формалистични уклони. Изк., 1950, кн. 3, 191.

Списък на думите по буква