АНЕКСЍРАНЕ

АНЕКСЍРАНЕ ср. Полит. Отгл. същ. от анексирам и от анексирам се. Едно ново усилие да се присъедини островът към Гърция критяните, подпомогнати от последната, направиха през време на анексирането на Босна и Херцеговина от Австрия. БД, 1909, бр. 19, 3.

Списък на думите по буква